Støyskjermer

Støyskjermer må være tette for å gi optimal skjerming mot lyden. Vi leverer støyskjermer i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Kontakt oss

80 % av støyplagene i Norge forårsakes av veitrafikk, og mange velger derfor å installere støyskjermer. Dette er spesielt aktuelt når boligbebyggelse ligger nære veibanen, jernbane eller godsterminaler. Miljøverndepartementet har satt tydelige regler som tilsier at det skal settes opp skjerming mot støy ved gjennomsnittsstøy fra veitrafikk på 55-65 dBA.

Støyskjermer må være tette for å gi optimal skjerming mot lyden, og kan leveres med kledning på en eller begge sider.

Lys støyskjermvegg

Støyskjerming etter dine behov

AS Gjerde- og Sikringsservice leverer skjerming i høyder 120 – 2,2m.

Følgende standard spesifikasjoner gjelder:

  • T-60x60x6mm galvaniserte stål-stolper, cc 2,5m og 2 stk. spikerslag

  • dim. 48x98mm, 19-23x148mm overlappende kledning

  • 19x48mm liggende toppbord

Til høyre viser vi et bilde av en typisk støyskjerming. Denne typen skjerming kan eventuelt males slik at det står i stil med nærliggende bebyggelse. Våre erfarne medarbeidere kan bistå med vedlikehold, og eventuelle reparasjoner om dette skulle være nødvendig.

Vi leverer både støyskjermer og våre andre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold. Har du behov for annen skjerming, gjerder, fjellsikring og annen områdesikring kan du ta en titt her.

Ta kontakt med oss hos AS Gjerde- og Sikringsservice her angående støyskjermer på Østlandet.