Støyskjermer

Støyskjermer skjermer hus og hage mot ytre støy. Det kan gjøre hverdagen litt mer harmonisk for deg som bor i områder der trafikk og annen aktivitet gir et forstyrrende støynivå. Vi leverer støyskjermer i Oslo, Viken og Vestfold.

Kontakt oss

Støyskjermer til privat eiendom

80 % av støyplagene i Norge forårsakes av veitrafikk, og mange velger derfor å få montert støyskjermer på privat eiendom. Dette er spesielt aktuelt når boligbebyggelse ligger nære veibanen, jernbane eller godsterminaler. Miljøverndepartementet har satt tydelige regler som tilsier at det skal settes opp skjerming mot støy ved gjennomsnittsstøy fra veitrafikk på 55-65 dBA.

Støyskjermer må være tette for å gi optimal skjerming mot lyden, og kan leveres med kledning på en eller begge sider.

Lys støyskjermvegg

Støyskjerming etter dine behov

AS Gjerde- og Sikringsservice leverer skjerming i høyder 120 cm – 2,2 m.

Følgende standard spesifikasjoner gjelder:

  • T-60x60x6mm galvaniserte stål-stolper, cc 2,5m og 2 stk. spikerslag

  • dim. 48x98mm, 19-23x148mm overlappende kledning

  • 19x48mm liggende toppbord

God skjerming mot støy fra omgivelsene

Støyskjermingen vi leverer gir god skjerming mot støy fra omgivelsene. Skjermingen lages i treverk, og kan om ønskelig males slik at det står i stil med nærliggende bebyggelse. Våre erfarne medarbeidere kan bistå med vedlikehold, og eventuelle reparasjoner om dette skulle være nødvendig.

Støyskjerming på privat eiendom vil i utgangspunktet være søknadspliktig. Vi anbefaler alltid at du undersøker de lokale bestemmelsene i din kommune. Ettersom støyskjerming er en stor og varig investering, vil det lønne seg å involvere en fagspesialist tidlig i planleggingsprosessen. Vi kommer gjerne på en befaring og hjelper deg med å skreddersy støyskjerming til din eiendom.

Støyskjerming og områdesikring på Østlandet

Vi leverer både støyskjermer og våre andre produkter til Oslo, Viken og Vestfold. Har du behov for skjerming, gjerder, fjellsikring eller annen områdesikring kan du ta en titt her.

For mer informasjon om støyskjermer på Østlandet kan du ta kontakt med oss i AS Gjerde- og Sikringsservice.