Rassikring

Rassikring handler om å sikre at liv og verdier ikke går tapt. Vi tilbyr trygg rassikring med steinsprangnett i utsatte områder til gode priser i Oslo, Viken, Vestfold og Trøndelag.

Kontakt oss

Sikring av utsatte fjellområder 

Rassikring handler om å sikre at store steinmasser ikke raser ut fra fjellområder på en ukontrollert måte på et uønsket tidspunkt. Vi hjelper våre kunder med dette på mange forskjellige måter.

Hos oss vil du alltid få det beste mulige pristilbudet, men dette går naturligvis aldri på bekostning på sikkerheten.

Sikring av fjellvegg ved biler

Rassikring med steinsprangnett

Som regel vil vi sikre rasfarlige områder, skrenter og stup ved å benytte et standard steinsprangnett. Vi bruker forskjellige dimensjoner på maskene i nettet avhengig av omfanget på området som skal sikres. Nettet sikres i overkanten og underkanten med ulike sikringsvaiere.

På steder hvor løsmassene består av små steiner og jord kan vi legge et finmasket nett under steinsprangnettet.

Vi tilpasser sikringen etter området som skal sikres

Fellesnevneren for måten vi jobber på er at vi kommer på befaring og besiktiger et område. Ut ifra de utfordringer som finnes og hvor vanskelig det vil være å sikre området gir vi et pristilbud. Vi vil gjøre grundige undersøkelser for å finne ut hva som skal til for å sikre det bestemte området på en best mulig måte. Hvert oppdrag er forskjellig, og vi tar alltid hensyn til dette.

Kontakt oss for en befaring

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Viken, Vestfold og opp mot Trøndelag, og kommer gjerne på en befaring dersom du har behov for å sikre dine områder.

Ta kontakt for mer informasjon om rassikring