Porter

Porten sørger for at det bare er de som skal ha adgang som kommer inn på et inngjerdet område. Vi leverer flotte og robuste porter over hele Østlandet.

Kontakt oss

AS Gjerde- og Sikringsservice en port tilpasset dine behov

En port er selve kronen på verket når det kommer til inngjerding av tomt. Porter er en god måte å skjerme av et område som man allikevel trenger enkel tilgang til. Samtidig er den med på å holde barn og dyr inne på tomten, og beskytter privat eiendom mot uvedkommende. Når du skal bestille en port, har du mange muligheter. Tenk derfor godt gjennom behovene dine knyttet til sikkerhet, robusthet og utforming. Vi ønsker at du skal ha glede av porten du får av oss i lang tid, og det er derfor viktig for oss at den fungerer som ønsket og tiltenkt. 

Vi leverer blant annet smijernsporter og treporter.

Port på en grusvei

Villaporter og industriporter i ulike størrelser og variasjoner

Vi har lang erfaring med levering av villaporter. Disse er tilgjengelige i høydene 0,8 til 1,2 m. Kjøreporter er også tilgjengelige i breddemål 3-4 m. Hos oss finner du også industriporter som leveres i større mål, og høydevariasjoner fra 1,5 til 4 m, samt kjøreporter i bredde 3-8 m.

Mindre porter for begrenset adgang

Mindre porter er vanlige ved for eksempel parker eller barnehager. Her er det vanligvis lavere krav til høyde, men portene sørger likevel for at barn ikke løper avgårde. De gjør det også tydelig hvilket område som hører til et bygg, uten at de nødvendigvis har et sikkerhetsaspekt ved seg. AS Gjerde- og Sikringsservice leverer gangporter i høyde på 1 m og i bredde 1m.

Vi leverer alle våre produkter til hele Østlandet, både til private, bedrifter og det offentlige i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.

Klikk gjerne på bildene under for å se eksempler på porter vi har levert.