Sikring med autovern

Autovern bidrar til trygg ferdsel i trafikkerte miljøer. Vi leverer sikring med autovern for private boliger, offentlige etater og bedrifter på Sør- og Østlandet. Vår kompetanse omfatter sikring av vei med fartsgrense opp til 50 km/t. Vi kan ofte levere på kort varsel, og er et godt og trygt alternativ til de større aktørene når mindre områder skal sikres. 

Kontakt oss
Veirekkverk på grusvei

Autovern og veirekkverk

Autovern er noe av det viktigste vi har for å forhindre at alvorlige uhell skal inntreffe. Autovern og veirekkverk benyttes for å hindre kjøretøy i å kollidere med hindringer, og beskytter både fotgjengere og andre trafikanter. For å beskytte områdets myke trafikanter, bilister og for å sikre veikanter og parkeringsplasser, er det altså nødvendig med autovern. I tillegg benyttes autovern til å sikre hushjørner.

Vi leverer og monterer veirekkverk og autovern i lette og kraftige utførelser. Våre løsninger oppfyller gjeldende sikkerhetsnormer, og bidrar til en ekstra trygghet i ditt område.

Ta kontakt for mer informasjon om autovern

Autovern og veirekkverk i flere utføringer

Som standard leverer vi autovern i boksrail og treverk. Standardutførelse er en guardrail med 15 cm eller 31 cm føringsskinne. Stolpeavstand er to eller fire meter.

Vi kan også levere spesialtilpassede løsninger med boksrail og treverk.

Nye føringsskinner på eksisterende rekkverk

I mange tilfeller er det hensiktsmessig å montere føringsskinne på eksisterende rekkverk/gjerde for å begrense brøyte- og påkjøringsskader. Dette vil ofte være en prisgunstig løsning.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.