Fjellsikring

Vi leverer og monterer standard steinsprangnett og fjellsikring i rasfarlige skrenter, stup og i andre utsatte områder på hele Østlandet.

Kontakt oss

Fjellsikring med steinsprangnett

AS Gjerde- og Sikringsservice monterer standard steinsprangnett i rasfarlige skrenter og stup. Vi hjelper deg med å sikre potensielt farlige fjellområder, og gjør det trygt å ferdes i rasutsatte strøk.

Vi har mye erfaring med prosjektering og levering av alle typer områdesikring. Våre løsninger er basert på vår fagkompetanse og forholdene i områdene som skal sikres. 

Sikring av fjellvegg

Fjellsikring med steinsprangnett

For å sikre potensielt farlige fjellsider kan vi montere standard steinsprangnett i rasfarlige skrenter og stup. Vi benytter nett med hensiktsmessig dimensjon på maskene. Standard dimensjon er 8x10cm, med en tråddiameter på 3 mm. Nettet sikres i over- og underkant med sikringsvaier.

Krysspyd eller sikringsbolter monteres i over- og underkant av nettet, og på strategiske punkter, etter behov. Nettet leveres i galvanisert og plastbelagt grønn utførelse. Hvis hellingsvinkelen ikke er for stor er det også mulig å fylle nettet med jordmasser og beplante området.

Et gunstig alternativ til støttemur eller sprøytebetong

Steinsprangnett er et økonomisk gunstig alternativ til støttemur eller sprøytebetong. På steder hvor løsmassene består av små steiner og jord kan vi legge et finmasket nett under nettet.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Viken og Vestfold, samt oppover mot Trøndelag. Vi kommer gjerne på befaring og gir deg et godt tilbud – helt uforpliktende. Kontakt oss for mer informasjon