Fjellsikring

Vi leverer og monterer standard steinsprangnett og fjellsikring i rasfarlige skrenter, stup og i andre utsatte områder på hele Østlandet.

Kontakt oss

Steinsprangnett

AS Gjerde- og Sikringsservice monterer standard steinsprangnett i rasfarlige skrenter og stup. Standard dimensjon på masker er 8x10cm, med en tråddiameter på 3 mm. Nettet sikres i over- og underkant med sikringsvaier.

Krysspyd eller sikringsbolter monteres i over- og underkant av nettet, og på strategiske punkter, etter behov. Nettet leveres i galvanisert og plastbelagt grønn utførelse. Hvis hellingsvinkelen ikke er for stor er det også mulig å fylle nettet med jordmasser og beplante området.

Sikring av fjellvegg

Et gunstig alternativ til støttemur eller sprøytebetong

Steinsprangnett er et økonomisk gunstig alternativ til støttemur eller sprøytebetong. På steder hvor løsmassene består av små steiner og jord kan vi legge et finmasket nett under nettet.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.Kontakt oss for mer informasjon. Vi kommer gjerne på befaring og gir deg et godt tilbud – helt uforpliktende.