Plen- og kjettinggjerder

Vi leverer plengjerder og kjettinggjerder av høy kvalitet i flere høyder.

Kontakt oss

Hvor benytter man plen- og kjettingsgjeder?

Et plen- og kjettinggjerde benyttes for å hindre uønsket kjøring på gressplen, for å forhindre uønsket kjøring på beplantet område, til markering av biloppstillingsplasser, eventuelt med montering av skilt og lignende.

Kjettinggjerde på en plen

Plen- og kjettinggjerde til alle formål, i flere høyder

Denne typen gjerder består av stolper som plasseres med jevnt mellomrom, og en enkel kjetting som går imellom stolpene. AS Gjerde- og Sikringsservice leverer denne typen gjerder i høyder fra 30 til 100 centimeter.

Med våre løsninger får du altså full fleksibilitet, og du kan være trygg på at vi har gjerdet som passer til nettopp ditt behov.

Ta kontakt for mer informasjon om plen- og kjettinggjerder

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.