Flettverksgjerder

- enkelt å montere

Flettverksgjerder benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter samt for bedrifter og industri. Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Viken og Vestfold, samt oppover mot Trøndelag.

Flettverksgjerde

Allsidig og praktisk gjerde

Et flettverksgjerde er et praktisk og allsidig gjerde som er svært mye brukt i Norge. Gjerdet kan brukes til å dele opp tomter og private områder, samt til sikring av murkanter, fjellskrenter og industriformål. Det er også vanlig ved inngjerding av barnehager og skoler. 

Det er mange grunner til at flettverksgjerdet er så populært. Et flettverksgjerde er både rimelig å anskaffe og enkelt å montere. Gjerdet har lang levetid og krever normalt ikke vedlikehold. Samtidig er det fleksibelt med tanke på terrenget, og egner seg derfor stort sett overalt.

Vi kan levere flettverksgjerder med galvanisert flettverk eller plastbelagt grønt flettverk. Du kan også velge å få levert gjerdet med eller uten overkantsjern. Kontakt oss for mer informasjon om flettverksgjerder.

Gjerder med overkantsjern

Benyttes mot veier, parkeringsplasser og lignende, der det er forventet en del belastning på gjerdet. Et foretrukket alternativ hvor det er mange knekkpunkter.

Denne typen har noe tettere stolpeavstand. Leveres i lett type med L 40 stolper og overkantjern, tung type med T 50 stolper og L 50 overkantjern.

Plastbelagt grønt flettverk

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehager etc.

Standard høydealternativer i cm + høyde over bakken:
80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 – 200 + 3 rader piggtråd – 250 – 300.

60 cm leveres på bestilling.

Galvanisert flettverksgjerde

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehager etc. Denne typen gjerde krever normalt ikke vedlikehold.

Galvaniseringen gir mindre skarpe kanter på gjerdet, slik at det egner seg godt der for eksempel barn og dyr ferdes.

Skillegjerder uten overkantjern

Benyttes når forventet belastning på gjerdet ikke er stor, og det er få knekkpunkter. Dette kan eksempelvis være langs delelinjer mot nabotomter.