Flettverksgjerder

- enkelt å montere

Flettverksgjerder benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter.

Flettverksgjerde

Allsidig og praktisk

I tillegg brukes flettverksgjerder til sikring av murkanter, fjellskrenter og industriformål. Videre er flettverksgjerder vanlig ved inngjerding av barnehager. Normalt krever ikke flettverksgjerder vedlikehold.

Flettverksgjerde er en vanlig gjerdetype i Norge. Et flettverksgjerde er et rimelig gjerde som er enkelt å montere. De har lang levetid og er samtidig fleksibel med tanke på terrenget.

Leveres med galvanisert flettverk eller plastbelagt grønt flettverk. Kontakt oss for mer informasjon om flettverksgjerder.

Gjerder med overkantsjern

Benyttes mot veier, parkeringsplasser etc. der det er forventet en del belastning på gjerdet. Et foretrukket alternativ hvor det er mange knekkpunkter.

Denne typen har noe tettere stolpeavstand. Leveres i lett type med L 40 stolper og overkantjern, tung type med T 50 stolper og L 50 overkantjern.

Plastbelagt grønt flettverk

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehager etc.

Standard høydealternativer i cm + høyde over bakken:
80 – 100 – 120 – 150 – 180 – 200 – 200 + 3 rader piggtråd – 250 – 300.

60 cm leveres på bestilling.

Galvanisert flettverksgjerde

Benyttes til oppdeling og inngjerding av private tomter, sikring av murkanter, fjellskrenter, industriformål, barnehager etc. Denne typen gjerde krever normalt ikke vedlikehold.

Skillegjerder uten overkantjern

Benyttes når forventet belastning på gjerdet ikke er stor, og det er få knekkpunkter. Til f.eks. delelinjer mot nabotomter.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold.