Bommer til veier på Østlandet

En bom er en praktisk måte å markere at fri ferdsel ikke er tillatt. Vi leverer solide, manuelle sperrebommer og svingbommer til sikring av veier og private områder i Oslo, Viken og Vestfold.

Bom på en vei

Bommer til alle formål

AS Gjerde- og Sikringsservice leverer enkelt utformede sperrebommer montert på en stolpe i bredden én til to meter. Bommene kan monteres hver for seg om dette er ønskelig. Det er også mulig å montere bommer parvis, med gangbane i midten.

Før du velger bom er det viktig å tenke gjennom hvilke behov du eller din bedrift har når det gjelder sikkerhet og tilkomst. Det er ofte tilstrekkelig med en enkel bom som tydelig viser at det ikke er fri ferdsel i det aktuelle området. Trenger du bommer beregnet på private kjøreveier eller gangveier kan dette leveres av oss.

Ta kontakt for mer informasjon om bommer

Sikring av private veier og områder

Noen veier er private, og man ønsker å hindre ferdsel av uvedkommende. Det kan da være aktuelt å montere en lås på bommen. Våre bommer kan fint stenges ved hjelp av en trekantlås eller såkalt Oslo-lås. Alle utrykningskjøretøy har nøkler til slike veier slik at de kan komme til om dette skulle være nødvendig.

Solide svingbommer

Ønskes en enda mer solid løsning kan svingbommer med to stykk stolper være den beste løsningen. Disse har en standardbredde fra tre til seks meter, og kan låses med hengelås.

Vi leverer alle våre produkter til Oslo, Viken og Vestfold.