Nettinggjerde

Nettinggjerder gjør det enkelt og rimelig å dele inn private tomter og områder.

Mennesker bak et gjerde

Rimelig, fleksibelt og enkelt

Nettinggjerde beskriver samme gjerdetype som et flettverksgjerde. Dette er kanskje den mest vanlige gjerdetypen som benyttes i Norge for å dele inn private områder og tomter. Dette er en type gjerde som er billig, lett å montere og fleksibel i forhold til hvordan den kan monteres i terrenget. I tillegg er dette en gjerdetype som trenger lite eller ingen form for vedlikehold.

Ta kontakt for mer informasjon om nettinggjerder

Norges mest utbredte gjerdetype

På grunn av disse egenskapene er kanskje dette den mest brukte gjerdetypen i Norge for å dele inn private områder og tomter i Norge. I tillegg til inngjerding av villatomter benyttes gjerdetypen til kommersielle og industrielle formål.

Inngjerding av industriområder med lavt krav til å holde » inntrengere» ute og inngjerding av barnehager er 2 vanlige bruksområder i tillegg til å skille private tomter fra hverandre.

Nettinggjerder med overkantjern og grønt flettverk

Andre velegnede bruksområder for nettinggjerder med overkantjern er mot veier og parkeringsplasser hvor det kan forventes stor belastning på gjerdet. Et overkantjern forlenger levetiden betraktelig. Nettinggjerder som er galvanisert er svært velegnet til å gjerde inn barnehager da disse er sikrere enn gjerder som ikke er galvanisert. «Kantene» på nettinggjerder som er galvanisert er ikke så skarpe som på nettinggjerder som ikke er galvanisert.

Vi leverer nettinggjerder i Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og helt opp mot Trøndelag.