Nettinggjerde

Nettinggjerder gjør det enkelt og rimelig å dele inn private tomter og områder. Vi leverer nettinggjerder i Oslo, Viken, Vestfold, og helt opp mot Trøndelag.

Mennesker bak et gjerde

Rimelig, fleksibelt og enkelt

Nettinggjerde beskriver samme gjerdetype som et flettverksgjerde. Dette er en gjerdetype med mange fordeler, noe som gjør den populær både i private hjem og for bedrifter, næring og industri. Nettinggjerdet er billig, lett å montere og fleksibelt i forhold til hvordan det kan monteres i terrenget. I tillegg er dette en gjerdetype som trenger lite eller ingen form for vedlikehold.

Mer informasjon om mål og muligheter finner du her.

Norges mest utbredte gjerdetype

På grunn av nettinggjerdets gode egenskaper er kanskje dette den mest brukte gjerdetypen for å dele inn private områder og tomter i Norge. I tillegg til inngjerding av villatomter benyttes gjerdetypen til kommersielle og industrielle formål.

Vanlige bruksområder er inngjerding av industriområder der kravene til å holde inntrengere ute er lavt, samt inngjerding av barnehager og skoler. Gjerdene blir også mye brukt til å holde private tomter adskilt.

Nettinggjerder med overkantjern og grønt flettverk

Nettinggjerdet kan leveres med og uten overkantjern, avhengig av hvor robust det trenger å være. Et nettinggjerde med overkantjern egner seg godt ut mot veier og parkeringsplasser hvor det kan forventes større belastning på gjerdet. Et overkantjern forlenger levetiden betraktelig.

Nettinggjerder som er galvanisert er svært velegnet til å gjerde inn barnehager da galvanisering gjør gjerdet sikrere, ved at kantene på gjerdet ikke er like skarpe.