Krav og regler for å sette opp nytt gjerde

Som privatperson står man rimelig fritt når det kommer til å sette opp nytt gjerde, og man er heller ikke lovpålagt til å sette opp gjerde hvis man ikke vil. Krav med hensyn til sikkerhet og utforming retter seg hovedsakelig mot offentlige etater og nærings- og industribygg, men det finnes tilfeller hvor det foreligger krav om å søke til Plan- og bygningsetaten, også for privatpersoner. I tillegg er det også viktig å sette seg inn i hvilke krav og rettigheter man har med hensyn til friluftsloven, naboloven og gjerdeloven.

Hva sier naboloven?

Så lenge gjerdet ikke er til direkte ulempe for naboen har du lov til å sette opp gjerde. Tommelfingerregelen er å følge god byggeskikk og passe på at gjerdet ikke bryter for mye med resten av stilarten i nabolaget, og enkelte kommuner har i tillegg krav til utseendet til gjerde i reguleringsplanene. Gjerdet skal ikke hindre utsikten til naboen, og skal sørge for fri sikt til vei, inkludert gatehjørner og utkjørsler.

Hva sier gjerdeloven?

Visste du at det finnes en egen lov som omhandler gjerdehold mellom naboer? Loven gjelder både i bygd og by, land og landbruk, og hus og hytter. Men den gjelder ikke ved offentlig vei eller jernbane. Gjerdeloven sier blant annet at gjerdet skal settes opp langs grensen på eiendommen, og kan ikke bygges på en slik måte at den skjuler grensemerker fra andre. Gjerdet skal ikke være til urimelig eller unødig ulempe for nabo, og må ikke være farlig for hverken dyr eller mennesker. Hvis tomten grenser mot en eng hvor kuer, hester eller sauer oppholder seg, må gjerdet være sterkt nok til å tåle at dyret yter motstand mot gjerdet.

Hva sier friluftsloven?

Allemannsretten er nedfelt i friluftsloven, og er en rettighet som står sterkt i Norge. Hvis eiendommen din ligger i et område nær utmark eller i strandsone er det viktig å være obs på om gjerdet potensielt kan hindre tilgang, eller gjøre det vanskelig for turgåere å finne stien. Det er ikke lov til å bruke gjerde til å hindre fri ferdsel i utmark, selv hvis gjerdet er satt opp på en privat tomt. Det finnes likevel unntak; hvis gjerdet er nødvendig av næringsmessige hensyn, vil dette overstyre allemannsretten. For eksempel hvis du driver dyrehold kan du sette opp gjerde selv om det hindrer tilgang til utmark.

Hva sier plan- og bygningsloven?

Man kan som regel bygge gjerdet etter egne behov og preferanser, men det finnes enkelte tilfeller hvor man må søke til Plan- og bygningsetaten. Dette gjelder hovedsakelig hvis gjerdet er over 1,5 meter høyt eller lavere enn 0,5 meter, og dersom gjerdet skal plasseres på grensen til regulert vei. Det er også krav om å søke for å sette opp en levegg.

Krav til sikring med gjerde

Det er ingen offisielle krav til privatpersoner om å sikre med gjerde. Sikkerhetshensyn går hovedsakelig ut på å bruke sunn fornuft. For eksempel hvis gjerdet skal settes opp ved en trafikkert vei som et sikkerhetstiltak, så må gjerdet være laget av materialer som tåler et sammenstøt fra kjøretøy, som smijern eller aluminium.

For å sørge for at sikkerheten blir riktig ivaretatt er det enkelte ting du bør tenke over:

  • Hvordan ser trafikkbildet ut rundt gjerdet?
  • Hvordan vil et sammenstøt med et kjøretøy påvirke gjerdet?
  • Skal gjerdet forhindre fallulykker?
  • Kan små barn klatre på gjerdet og slå seg?
  • Trenger du barnelås på porten?
  • Skal gjerdet beskytte økonomiske interesser, for eksempel rundt et industribygg?
  • Ønsker du at gjerdet skal ha en lyddempende effekt?

Bruk fornuften – spør ekspertene

Det lønner seg alltid å spørre ekspertene, slik at du kan være helt sikker på at alt blir utført riktig og etter boken. AS Gjerde- og Sikringsservice har nesten 40 års erfaring i bransjen, og har levert og montert gjerder av høy kvalitet for privatpersoner, bedrifter og offentlige etater i hele Østlandet.

For å være sikker på at du får den beste og mest hensiktsmessige løsningen som imøtekommer alle krav og forskrifter, kan du bestille en gratis og uforpliktende befaring via vårt nettskjema. Det er også mulig å ringe oss på telefon +47 67 14 28 36. Telefontiden gjelder alle virkedager mellom klokken 07:00 til 16:00.

0